voor cultuurpunten en vakdocenten

Basistraining Coachend werken in CMK

Binnen CMK werken we vanuit de vraag van de school. De school heeft de regie en jouw rol zit in het zorgvuldig begeleiden van het proces. Wat houdt dat precies in? En wat vraagt dit van jou als medewerker van een cultuurpunt of vakdocent? 

telework-concept-illustration_114360-5624-2

In deze training ontdek je hoe jij de school optimaal begeleidt in CMK en de Route Cultuureducatie. Je verdiept je in gespreksvoering, ontdekt hoe je eigenaarschap van de school verstevigt en oefent je in coachend begeleiden van de school. Je krijgt zicht op jouw verantwoordelijkheid in het proces, en weet hoe en wanneer je je eigen expertise, kennis en netwerk het beste inzet. 

Voor wie 

  • De training is bedoeld voor medewerkers van cultuurpunten die scholen begeleiden bij de Route Cultuureducatie en daarvoor gesprekken voeren.  
  • Deze editie staat de training ook open voor vakdocenten die leerkrachten begeleiden en coachen binnen CMK en hier meer handvatten voor zoeken.  

Inhoud training 

De training Coachend werken in CMK bestaat uit vier bijeenkomsten:

  • Bijeenkomst 1: Eigenaarschap en verantwoordelijkheid. Afstemmen van verwachtingen.
  • Bijeenkomst 2: Waardevrij waarnemen en feedback geven.
  • Bijeenkomst 3: Creeren van een aansprekend toekomstbeeld.
  • Bijeenkomst 4: Werken in co-creatie.

Investering 

We werken praktijkgericht, dit betekent dat je jouw vragen en ervaringen meeneemt naar de training, en tussen de bijeenkomsten door oefent met wat je in de training leert.  

 AANMELDEN

Topics

CMK cultuurpunten