Voor cultuurpunten die CMK-scholen begeleiden

Basistraining Coachend werken met Route Cultuureducatie

De Route Cultuureducatie is de werkwijze waarop Cultuur Oost het programma Cultuureducatie met Kwaliteit in Gelderland vormgeeft. De Route geeft houvast en biedt een overzicht van de stappen die de procesbegeleider samen met de school kan zetten. Binnen de Route Cultuureducatie staat de ontwikkelwens van de school centraal. De school heeft de regie en de rol als cultuurpunt zit in het zorgvuldig begeleiden van het proces. Wat vraagt dit van de procesbegeleider?

telework-concept-illustration_114360-5624-2

Training Procesbegeleiding

In deze training ontdek je hoe jij de school optimaal begeleidt. Je verdiept je in gespreksvoering, ontdekt hoe je eigenaarschap van de school verstevigt en oefent je in coachend begeleiden van de school. Je krijgt zicht op jouw verantwoordelijkheid in het proces, en weet hoe en wanneer je je eigen expertise, kennis en netwerk het beste inzet.

Na de training kan je zelfstandig scholen begeleiden in CMK en heb je je eigen professionele vaardigheden versterkt.

Hoe ziet de training eruit

De training ‘Coachend werken met Route Cultuureducatie’ bestaat uit vier bijeenkomsten

  • Bijeenkomst 1: De intake – werken vanuit eigenaarschap en commitment, afstemmen van verwachtingen.
  • Bijeenkomst 2: Waardevrij waarnemen en feedback geven.
  • Bijeenkomst 3: Routegesprek – de school begeleiden in het creëren van een aansprekend perspectief.
  • Bijeenkomst 4: Samenwerken in co-creatie.

Investering

We werken praktijkgericht, dit betekent dat je jouw vragen en ervaringen meeneemt naar de training. Tussen de trainingsdagen door voer je gesprekken en schrijf je daarvan reflectieverslagen. Je wordt gekoppeld aan en adviseur van Cultuur Oost die je tijdens de training begeleidt. Je sluit de training af met een reflectie en ontvangt een bewijs van deelname.

Kosten

De training wordt kosteloos aangeboden vanuit CMK. Dit betekent niet dat deelname vrijblijvend is, dus bij inschrijving rekenen we op je aanwezigheid bij alle trainingsdagen.

Trainer

Monique Koolen, EQA senior practitioner coach en trainer bij Dialooog.

Meer informatie 

Wil je meer informatie of wil je op de hoogte gehouden worden over nieuwe data? Mail naar Jolanda Kosman.  Aanmelden kan met de knop in de rechterkolom.

Topics

Onderwijs
Reineke de Vries

Contact

Reineke de Vries

Als adviseur en coach werk ik samen met scholen, kunstenaars en culturele instellingen aan cultuureducatie met kwaliteit.

Stel een vraag