kennis en inzicht in en over leerlijnen tijdens het begeleiden van een school.

De Rode Draad - Werken vanuit leerlijnen en methoden

Veel scholen willen in CMK 2021-2024 aan de slag met het opzetten van een leerlijn of het implementeren van een methode. Als cultuurpunt en routebegeleider heb je een rol om deze ontwikkelvraag te begeleiden. Maar hoe doe je dat? Met deze training krijg je meer kennis over wat een leerlijn precies inhoudt, hoe je activiteiten en leerinhouden op elkaar laat aansluiten en welke rol een methode kan hebben bij het opzetten van een leerlijn. 

rode draad cmk

Inhoud van de training 

We gaan aan de slag aan de hand van de volgende onderwerpen en vragen:  

  • Wat is een leerlijn? 
  • Welke vormen van leerlijnen zijn er? 
  • Hoe en wanneer zet je een methode hiervoor in? 
  • Hoe maak je een leerlijn thematisch? 
  • Hoe kun je een school begeleiden in het vormen van een leerlijn? 
  • Welke rol neem jij hierin als cultuurpunt? 

 Aan het einde van deze training heb je meer kennis en inzicht gekregen in en over leerlijnen, hoe je een school kunt begeleiden bij het opzetten van een leerlijn en welke rol jij daarin kunt hebben. 

AANMELDEN

Topics

CMK cultuurpunten