Effectmeting

Hoe doe je dat, het effect meten van culturele activiteiten, en waarom is het zo belangrijk? Financiers vragen graag naar cijfers, naar het aantal deelnemers en de opbrengsten, maar steeds vaker vragen ze ook: wat heb je met je activiteiten bereikt? En dat is soms helemaal niet zo makkelijk in cijfers uit te drukken. In deze workshop word je in 2 bijeenkomsten van 2 uur bekend gemaakt met de methode en krijg je een aantal hulpmiddelen aangereikt. Vervolgens voer je zelf een meting uit die wordt besproken op een afsluitende bijeenkomst (ook 2 uur).”

 

 

photo-Nadir

Inhoud van de workshops

In de workshops zullende volgende onderwerpen worden behandeld:
De kern van de effectmeting is:
1. Kies welke effecten je wilt bereiken bij personen en in de gemeenschap
2. Bepaal met welke activiteiten dit mogelijk is
3. Meet of je activiteiten de gewenste effecten hebben

Wat levert het op?

De eerste reactie bij het beantwoorden van die vraag is meestal een betoog over de waarde van een bepaalde activiteit. Een redenering die neerkomt op ‘kunst en cultuur zijn goed voor lichaam en geest’. Voor beleidsmakers en financiers is dat antwoord vaak niet voldoende. Om te weten wat het effect is van je activiteiten, zul je een vorm van meten moeten vinden. Meten vormt de brug tussen beleidsdoelen en de uitkomsten van culturele activiteiten. Maar hoe doe je dat? En hoe ga je als beleidsmaker of financier om met doeltreffende effectmeting?

Over de trainer Edwin van der Zalm

Ik heb in verschillende sectoren gewerkt met uiteenlopende verantwoordelijkheden. Binnen die diversiteit zijn de belangrijkste constanten: organiseren van samenwerking, strategische opdrachten en het aansturen van bedrijfsvoering en ICT. In al mijn functies heb ik complexe organisatieveranderingen doorgevoerd. Daarbij heb ik heb projecten aangestuurd vanaf de planvorming tot en met de implementatie. In veel gevallen moest ik daarvoor eerst de basis op orde brengen: duidelijkheid over de koers, kwaliteit van de dienstverlening op peil, financiën onder controle, rust op de werkvloer.


Edwin van der Zalm

Inschrijven?

Wil je deelnemen aan deze training? Schrijf je dan in via onderstaande knop. Bij vragen mail je naar info@cultuurcollege.nl.

Inschrijven