Werken aan samenhang tussen cultuureducatie en andere vakken

De Rode Draad - vakintegratie

Veel scholen willen in CMK 2021-2024 aan de slag met vakintegratie. Als cultuurpunt en routebegeleider heb je een rol om die vraag te begeleiden. Hoe doe je dat? Op 17 november organiseren we een training waarin je je kennis over het primair onderwijs vergroot, leert wat vakintegratie precies inhoudt, en handvatten krijgt hoe je het proces goed kan faciliteren. Wat is je rol als cultuurpunt en routebegeleider hierin om die vraag te begeleiden?

rode-draad-vakintegratie

Werken aan samenhang tussen cultuureducatie en andere vakken

Inhoud van de training 

We gaan aan de slag aan de hand van de volgende onderwerpen en vragen:  

  • Toelichting op vakintegratie, thematisch werken en schoolcurriculum.  
  • Hoe maak ik als begeleider de vraag van de school concreet en werkbaar? 
  • Wat is mijn rol als procesbegeleider?  
  • Wat is er nodig om het proces goed te faciliteren? 
  • Wat kan ik vragen en verwachten van een leerkracht in dit proces? 
  • Afsluiten met casussen en concrete werkvorm.  

Topics

CMK cultuurpunten
Reineke de Vries

Contact

Reineke de Vries

Als adviseur en coach werk ik samen met scholen, kunstenaars en culturele instellingen aan cultuureducatie met kwaliteit.

Stel een vraag