Voor cultuurpunten die CMK-scholen begeleiden

Verdiepende training: Coachend werken in CMK voor cultuurpunten

Binnen CMK werken we vanuit de ambitie van de school om cultuureducatie vorm te geven. De school is aan zet en jouw rol als cultuurpunt is het zorgvuldig begeleiden van het proces dat de school daarin doorloopt. Waarschijnlijk zit je als cultuurpunt daar op dit moment nu middenin. Maar als de vraag van de school leidend is, wat betekent dit dan  voor jou eigen rol?   

telework-concept-illustration_114360-5624-2

Deze verdiepende training sluit aan bij de Basistraining Coachend werken in CMK en is erop gericht jouw professioneel handelen binnen het doorlopen van de Route cultuureducatie te verstevigen. Vanuit de praktijk zullen thema’s aan bod komen zoals: het eigenaarschap van de school, het coachend begeleiden van de school en jouw verantwoordelijkheid daarin. 

Voor wie 

De training is bedoeld voor medewerkers van cultuurpunten die scholen begeleiden bij de Route Cultuureducatie en de basis training coachend werken al hebben gevolgd.  

Inhoud training 

In deze verdiepende training coachend werken in CMK is er in twee bijeenkomsten veel ruimte voor casuïstiek vanuit de praktijk en het verdiepen van je huidige kennis en vaardigheden waarbij het thema eigenaarschap van de school centraal staat. 

Investering 

We werken praktijkgericht, dit betekent dat je jouw vragen en ervaringen meeneemt naar de training, en tussen de bijeenkomsten door oefent met wat je in de training leert.  

 AANMELDEN

Topics

Onderwijs