Webinar Ledenwerving, waar draait het nu ècht om?

Webinar Ledenwerving, waar draait het nu ècht om?

Op woensdag 10 november 2021 organiseert CultuurCollege een Webinar van TacT Muziek, speciaal ontwikkeld voor bestuurders van (amateur)verenigingen. Bestuurders en andere geïnteresseerden van muziekverenigingen krijgen nieuwe inzichten in ledenwerving en ontvangen concrete handvatten voor het stimuleren van ledenbetrokkenheid.

webinar tact

Juist in de huidige omstandigheden hebben veel bestuurders vragen over de vitaliteit van hun muziekvereniging. Veel activiteiten liggen stil, maar in het perspectief dat straks alles weer kan worden opgestart, daagt een inspirerende expert uit om na te denken over het beleid rondom ledenwerving en -betrokkenheid.

Er worden verschillende tools gebruik waarmee bestuurders vanuit een nieuw perspectief naar hun eigen vereniging kunnen kijken. De verworven kennis en inzicht geven beter inzicht in de waarde en betekenis van de vereniging binnen de lokale omgeving. Dit met als uiteindelijke doel om meer mensen te enthousiasmeren voor die vereniging en hen voor een langere periode te binden, wat ten goede komt aan de lokale samenleving en vanzelfsprekend de verenigingen zelf.

Ledenwerving, waar gaat het nu ècht om…?’ Het webinar zal in het teken staan van bewustwording van en inzicht in de rol en betekenis van verenigingen anno 2021. Op een luchtige (en soms ludieke) manier kijken we vanuit verschillende invalshoeken naar de vereniging en ervaren we hoe mensen en externe partijen deze zien en beleven. Aanvullend kunnen de aanwezige deelnemers concreet vragen stellen die we met elkaar gaan beantwoorden. Kortom ledenwerving, waar gaat het nu ècht om….?

Topics

Kunst en Cultuur Scholing
Arend Nijhuis

Contact

Arend Nijhuis

We versterken de onderlinge samenhang tussen muziekscholen en tussen muziekscholen en basisscholen, orkesten, amateurs en verenigingen.

Stel een vraag