Vacature adviseur (0,8 fte)

met focus op speciaal onderwijs, participatie en talentontwikkeling

Vacature-adviseur

Just another day at Cultuur Oost

Je dag start met het geven van een informatiebijeenkomst aan een schoolbestuur uit het speciaal onderwijs waar we een duurzame samenwerking mee hebben opgebouwd. Je geeft informatie over het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) en over de kansen en inhoudelijke aanknopingspunten die je voor deze specifieke doelgroep ziet. Je gaat daarover in gesprek en stemt je advies af op hun werkwijze en specifieke vraagstukken. Daarbij deel je onze visie over kunst en cultuureducatie en begeleid je de scholen die willen instappen in CMK bij het maken van een concept voor hun projectplan.

In de middag host je een netwerkbijeenkomst voor BIS-instellingen en kunstvakopleidingen. Je zet jouw kennis en ervaring in om samen met hen, vanuit een inclusieve gedachte, een bijdrage te leveren aan talentontwikkeling en het verbinden van kunst, cultuur en welzijn in de regio. Na die bijeenkomst stem je met ons scholingshuis CultuurCollege af welke trainingen er naar aanleiding van de netwerkbijeenkomst nodig zijn en hoe deze ingericht moeten worden. Met team communicatie stem je de PR en marketing verder af.

Heb je ervaring met het speciaal onderwijs, een warm hart voor inclusie en beschik je over een sterk ontwikkeld strategisch denkvermogen, een analytische geest en een groot omgevingsbewustzijn? Solliciteer dan nu!

De uitdaging

Als adviseur bij Cultuur Oost heb je kennis van en signaleer je innovatieve ontwikkelingen in beleid en maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot de kunsten. Je weet waar die ontwikkelingen spelen en hoe die verder te brengen door provinciale ondersteuning of anderszins. Hierin pak je een voortrekkersrol.
Je bent in staat om de vraag (achter de vraag) te signaleren, om deze naar politiek- strategisch niveau te abstraheren en op basis daarvan goede adviezen te geven. Als adviseur werk je op de domeinen speciaal onderwijs, cultuurparticipatie en talentontwikkeling.

Speciaal onderwijs

Samen met je andere collega’s geef je uitvoering aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK). Jij bent verantwoordelijk voor de scholen in het speciaal onderwijs. Je begeleidt de scholen die mee gaan doen aan CMK en bent contactpersoon voor interne cultuurcoördinatoren en partners. Daarnaast ontwikkel je een integrale visie en werkwijze voor het speciaal onderwijs in Gelderland, waarin kansengelijkheid centraal staat, onder andere door het opzetten van een infrastructuur speciaal onderwijs, in samenwerking met de cultuurpunten.

Cultuurparticipatie en talentontwikkeling

Jouw innovatieve ideeën zorgen ervoor dat meer mensen in Gelderland mee kunnen doen en zich tot hun maximale niveau kunnen ontwikkelen, met bijzondere aandacht voor de groepen die dit minder makkelijk zelf kunnen regelen, zoals kinderen, jongeren, ouderen, nieuwkomers en mensen met een zorgvraag. Jouw focus ligt op het inventariseren en verbinden van initiatieven op het gebied van kansengelijkheid, diversiteit en inclusie in Gelderland. Daarbij gaat het om de verbinding tussen de sectoren kunst, cultuur en welzijn maar ook om het verankeren van deze thema’s in samenwerking met makers, podia, BIS-instellingen en kunstvakopleidingen. Je brengt in kaart wat er op de genoemde thema’s aan initiatieven zijn en zorgt er vanuit jouw adviserende rol voor dat deze samenhang versterkt wordt. Je brengt in kaart waar de witte vlekken zitten en onderzoekt hoe de thema’s kansengelijkheid, diversiteit en inclusie elkaar kunnen versterken. Je brengt daarvoor de juiste mensen bij elkaar, jaagt nieuwe initiatieven aan en begeleidt en adviseert waar nodig. Je laat zien wat het belang is van cultuurparticipatie en talentontwikkeling en neemt daarin landelijke ontwikkelingen mee.

In 2021 werk je samen met je collega’s verder aan:

  • Uitvoering geven aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit, jouw focus ligt op speciaal onderwijs.
  • Het ontwikkelen van een integrale visie en werkwijze voor het speciaal onderwijs in Gelderland waarin kansengelijkheid centraal staat.
  • Het opzetten van een infrastructuur speciaal onderwijs in samenwerking met de cultuurpunten.
  • Het opstellen van een Gelderse agenda voor participatie en talentontwikkeling in samenwerking met o.a. gemeenten, scholen en culturele instellingen.
  • Het uitzetten van de vraag: wat betekenen inclusie en diversiteit voor Gelderland en op welke manier kunnen we hier invulling aan geven? Het gaat om begripsbepaling, het zichtbaar maken van mooie initiatieven en ontwikkelingen en het delen van kennis met partners in het veld die aan deze ambitie werken.
  • Vanuit de agenda diversiteit en inclusie werken aan talentontwikkeling, participatie en educatie, in samenwerking met de Gelderse BIS-instellingen en de kunstvakopleidingen.
  • Het ontwikkelen en versterken van de verbanden tussen kunst, cultuur, onderwijs en welzijn, in samenwerking met makers, instellingen en opleidingen en met oog voor artistieke kwaliteit.
  • Een netwerk ontsluiten voor Gelderland Inclusief, waarin de agenda Inclusieve Podiumkunsten en de Code Diversiteit & Inclusie centraal staan.

Jouw profiel

Wij zoeken iemand met HBO- dan wel WO-niveau, met relevante (advies)werkervaring van minimaal 5 jaar en actuele kennis van de verschillende doelgroepen. Daarnaast is het van belang dat je een verbinder bent en iemand die ervaring meebrengt op de thema’s kansengelijkheid, talentontwikkeling, diversiteit en inclusie. Het is van belang dat je beschikt over een sterk strategisch denkvermogen en autonoom aan de slag gaat met innovatieve ideeën, bijvoorbeeld voor het opzetten van platforms en netwerken. Je hebt kennis van en ervaring met het speciaal onderwijs en je beschikt over een relevant netwerk.
Je hebt kennis van cultuureducatie en kunsten en bent op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in het werkveld. Je bent in staat om effectief te opereren in een werkveld waarin verschillende belangen spelen.
Je legt makkelijk contact en weet mensen bij elkaar te brengen rondom een gezamenlijk gesteld doel of vraagstuk vanuit je onderzoekende en nieuwsgierige geest en ondernemende aanpak. Je resultaatgerichtheid maakt dat je in staat bent te plannen en concreet te werken aan de realisatie van doelstellingen.

Cultuur Oost

Cultuur Oost is de Gelderse adviesorganisatie voor kunst en cultuur. Cultuur Oost helpt Gelderse makers en beslissers met kunst en cultuur, oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken, vanuit de gedachte dat kunst en cultuur bijdragen aan een inclusieve, gezonde en gelukkige samenleving waarin ruimte is voor diversiteit en dialoog.

Wij bieden je

Een uitdagende en veelzijdige functie met veel vrijheid. Het salaris is conform de CAO Sociaal Werk, schaal 10.

Sollicitatie

Je kunt solliciteren op deze vacature door je motivatiebrief en CV voor 16 mei te sturen naar info@ireshradvies.nl ter attentie van Ires Manuel, HR Manager.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Angela Verdurmen programmamanager participatie en talentontwikkeling (angelaverdurmen@cultuuroost.nl) en/of Guido de Gans, programmamanager educatie a.i. (guidodegans@cultuuroost.nl).

Topics

vacature