Adviseur Gemeenten en Adviseur Cultuurparticipatie

Twee Vacatures

photo-1496681859237-6039cd585c4e

VACATURE ADVISEUR GEMEENTEN
kunst- en cultuurbeleid
0,8 fte

Ben jij die gedreven en procesgerichte Adviseur die energie haalt uit het aangaan van langdurige relaties met gemeenten? Ambieer jij het om het kunst- en cultuurbeleid te laten aansluiten bij de ontwikkelingen in het onderwijs en de lokale samenleving? Solliciteer dan op deze vacature!

De uitdaging

Je werkt in samenwerking met gemeenten aan de realisatie van een integrale benadering van cultuureducatie, participatie en talentontwikkeling zodat deze elementen merkbaar en voelbaar worden voor inwoners als het gaat om bijvoorbeeld leefbaarheid, welzijn en het versterken van de leefomgeving. Hierbij fungeert de creatieve kracht van kunst en cultuur als motor voor ontwikkeling en innovatie. Vanuit die kracht lever je als adviseur een bijdrage aan het versterken van gemeenten. De beleidsterreinen zorg & welzijn en het bedrijfsleven zijn onderdeel van je integrale agenda. Je wilt kunst als integrale vaste waarde bij gemeenten realiseren met goede voorbeelden en onderbouwen met onderzoeksresultaten als fundament. Je hebt de rol van expert en verbinder.

Maatschappelijke opgaven – versterken van gemeenten door kunst en cultuur

Er wordt steeds meer gezien dat kunst en cultuur een relevante bijdrage kunnen leveren aan maatschappelijke opgaven, zo blijkt ook uit onderzoek. Gemeenten hebben hierin, o.a. vanuit hun wettelijke taak, een sleutelrol.
Het gaat daarbij om de volgende domeinen:

 • sociaal domein (leefbaarheid, integratie, participatie, wmo, eenzaamheid, vergrijzing, krimp);
 • ruimtelijke ordening (gebiedsontwikkeling);
 • economie (toerisme, aantrekkelijk vestigingsklimaat);
 • onderwijs.

In 2019 werk je aan

 • Cultuuronderwijs onderwerp maken op de lokaal educatieve agenda;
 • Convenanten realiseren om cultuuronderwijs een integrale vaste plek te geven in de gemeenten;
 • Cultuurbeleid aan laten sluiten op ontwikkelingen in de gemeenten;
 • Verbindingen smeden tussen kunst en welzijn om cultuurparticipatie te vergroten.

Functie eisen

 • Heeft aantoonbare ervaring, minimaal 2 jaar, in een soortgelijke functie;
 • Heeft kennis van lokale politiek;
 • Heeft een relevante opleiding en kennis van de inhoud (cultuureducatie en kunsten);
 • Is klantgericht en ondernemend;
 • Is extern gericht en heeft strategisch inzicht;
 • Is op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in het werkveld;
 • Is in staat om klantvragen te vertalen in een concreet voorstel;
 • Is bij voorkeur woonachtig in Gelderland.

Context organisatie Cultuur Oost

Cultuur Oost is het provinciale netwerk- en expertisecentrum voor kunst, cultuur en samenleving. Wij werken aan de provinciale ambities op het gebied van cultuureducatie, cultuurparticipatie en talentontwikkeling.

In Gelderland zijn we overtuigd van de waarde van een sterke kunst & cultuursector voor een inspirerende en toekomstbestendige woon-, werk- en leefomgeving. Dat is een krachtig vertrekpunt. Kunst en cultuur leveren een positieve bijdrage aan persoonlijke ontwikkeling, verbinding tussen mensen en aan de ontwikkeling van een samenleving als geheel.

Cultuur Oost versterkt de sector, en zet de creatieve kracht van kunst en cultuur in voor innovatie in andere domeinen en het vinden van oplossingen voor maatschappelijke opgaven. Dit doen we voor de inwoners van Gelderland, met bijzondere aandacht voor kinderen, jongeren, ouderen, mensen met een zorgvraag en nieuwkomers – die inwoners die niet vanzelfsprekend in staat zijn onderwijs, participatie of ontwikkeling van talenten zelf vorm te geven.

Salariëring

 • Afhankelijk van leeftijd en ervaring, schaal 10 CAO Sociaal Werk.
 • Het betreft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (1 jaar) met intentie tot voortzetting.

Sollicitatie

Bij interesse ontvangen we graag je motivatie en CV voor 1 februari 2019 op emailadres TheaSonnemans@cultuuroost.nl (managementassistent) ter attentie van Paulien Dankers (bestuurder Cultuur Oost). Voor meer informatie over de vacature is het mogelijk contact op te nemen met Heleen Elbers 06 52375495.
De eerste gesprekken vinden plaats op dinsdag 5 februari 2019.

Download de tekst van deze vacature: pdf vacaturetekst.

Vacature Adviseur Cultuurparticipatie
met focus op kunst en cultuur in de vrije tijd
0,7 fte

Ben jij die gedreven Adviseur die graag in gesprek gaat met kunstenaars, culturele instellingen, het verenigingsleven en gemeenten over kunst in de vrije tijd? Heb je innovatieve ideeën voor het opzetten van platforms en netwerken? Solliciteer dan op deze vacature!

Cultuurparticipatie – meedoen door kunst & cultuur

Een gezond en dynamisch Gelderland vraagt om creatieve mensen die actief mee doen. Het zelf maken, bezoeken en leren van kunst & cultuur draagt hier aan bij. Veel Gelderlanders houden zich hier in hun vrije tijd mee bezig. In verenigingen, bij centra voor de kunsten of op eigen initiatief. Een sterke culturele infrastructuur zorgt ervoor dat iedereen toegang heeft om deze mogelijkheden te benutten. Cultuurparticipatie is in ontwikkeling. Is het een middel om mensen te verbinden, om sociale problemen mee op te lossen of is het een doel op zich? Beide perspectieven zijn relevant. Zowel de bijdrage die het levert aan maatschappelijke vraagstukken, als de waarde van kunst en cultuur in de vrije tijd voor persoonlijke ontwikkeling staan centraal.

De uitdaging

Als adviseur binnen het programma cultuurparticipatie sta je midden in het veld. De focus ligt op kunstbeoefening in de vrije tijd. Je gaat in gesprek met kunstenaars, culturele instellingen, het verenigingsleven en gemeenten en brengt in kaart hoe kunst en cultuur in de vrije tijd eruit ziet in Gelderland, in al zijn verschijningsvormen, met als doel dit te delen met veld. Waar gebeuren mooie dingen, waar zitten witte vlekken en hoe kan dit worden versterkt? Je brengt daarvoor de juiste mensen bij elkaar, jaagt nieuwe initiatieven aan en begeleidt en adviseert waar nodig. Je laat zien wat het belang is van cultuurparticipatie en neemt daarin landelijke ontwikkelingen mee. Jouw innovatieve ideeën zorgen ervoor dat meer mensen in Gelderland mee kunnen doen, met bijzondere aandacht voor die groepen die dit minder makkelijk zelf kunnen regelen, zoals kinderen, jongeren, ouderen, nieuwkomers en mensen met een zorgvraag.

In 2019 werk je samen met je collega’s aan:

 • Beter inzicht in Gelderse infrastructuur; wat is de huidige stand van zaken.
 • Gelderse cultuurparticipatie agenda en deze versterken door samen te werken met de andere culturele instellingen die hierin actief zijn zoals de centra voor de kunsten, muziekscholen en verenigingen, met oog voor nieuwe initiatieven.
 • Het opzetten van relevante netwerken.
 • Het thema inclusie: Wat betekenen inclusie en diversiteit voor Gelderland en op welke manier kunnen we hier invulling aan geven? Het gaat om begripsbepaling, zichtbaar maken van mooie initiatieven en ontwikkelen en doorgeven van kennis aan partners in het veld die aan deze ambitie werken.

Functie eisen

 • Je bent enthousiast over kunst en cultuur in de vrije tijd en hebt daar vernieuwende ideeën over.
 • Je hebt een relevant netwerk in Gelderland op dit vlak.
 • Je hebt kennis van cultuureducatie en kunsten en bent op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in het werkveld.
 • Je hebt gevoel voor politieke verhoudingen en verschillende belangen en kan daarin effectief opereren.
 • Je legt makkelijk contact en weet mensen bij elkaar te brengen rondom een gezamenlijk gesteld doel of vraagstuk.
 • Je hebt een onderzoekende, nieuwsgierige geest en een ondernemende aanpak.
 • Je bent resultaat gericht, kunt plannen opstellen en levert daarin kwaliteit.

Context organisatie Cultuur Oost

Cultuur Oost is het netwerk- en expertisecentrum voor kunst, cultuur en samenleving. Cultuur Oost ondersteunt het Gelderse culturele veld op het gebied van cultuureducatie, participatie en talentontwikkeling. We zetten de creatieve kracht van kunst en cultuur in voor innovatie in andere domeinen en het vinden van oplossingen voor maatschappelijke opgaven. Dit doen we door het delen van kennis, partijen bij elkaar te brengen en inspiratie te bieden.

Salariëring

 • Afhankelijk van leeftijd en ervaring, schaal 10 CAO Sociaal Werk.
 • Het betreft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (1 jaar) met intentie tot voortzetting.

Sollicitatie

Ben je enthousiast, dan ontvangen we graag je motivatie en CV voor 1 februari 2019 op emailadres TheaSonnemans@cultuuroost.nl (managementassistent) ter attentie van Paulien Dankers (directeur Cultuur Oost). Voor meer informatie kun je contact opnemen met Elsbeth Rozenboom, 06 22 97 50 64. De eerste gesprekken vinden plaats op donderdag 7 februari 2019.

Download de tekst van deze vacature: pdf vacaturetekst

Paulien Dankers

Door

Paulien Dankers

We brengen partners uit kunst, onderwijs, zorg, gemeenten en bedrijven bij elkaar om samen kansen beter te benutten.

Stel een vraag