VerenigingsMonitor LKCA

De VerenigingsMonitor van LKCA is een onderzoek naar kunst- en cultuurverenigingen en -stichtingen, zoals muziekverenigingen, koren, toneelverenigingen, schilderclubs, dansverenigingen, etc. LKCA start dit voorjaar met de tweede editie van de VerenigingsMonitor.

foto kyle head

Doe mee

Voor de VerenigingsMonitor 2021 is een zo hoog mogelijke respons per provincie en per kunstdiscipline van grote waarde om een volledig en representatief beeld te kunnen geven. De uitkomsten zetten verenigingen op de kaart en geven inzicht in ontwikkelingen en knelpunten. Zeker in deze coronatijd is het van groot belang te weten wat er gebeurt en waar ondersteuning nodig is.

Resultaten 2018

De eerste VerenigingsMonitor van 2018 heeft veel waardevolle informatie opgeleverd over de stand van de cultuurverenigingen in Nederland. Lees hier de resultaten uit 2018.
De vraagstelling van de VerenigingsMonitor van 2021 is gebaseerd op die van 2018, waardoor we een goed beeld kunnen krijgen van veranderingen. Daarnaast zijn extra vragen toegevoegd over de effecten van de coronaperiode.

We nodigen besturen van kunst- en cultuurverenigingen en -stichtingen van harte uit om voor maandag 15 maart de vragenlijst in te vullen. Dit kost ongeveer 20 minuten.

Je kunt meedoen als je…

  • bestuurder bent van een vereniging of stichting;
  • de vereniging of stichting een bestuur heeft dat bestaat uit vrijwilligers;
  • de vereniging of stichting mensen laat samenkomen die in hun vrije tijd kunstzinnig, creatief of muzikaal actief willen zijn. Het gaat hierbij om het ‘zelf maken’ van kunst, dus zelf musiceren, toneel spelen, schilderen, foto’s maken, schrijven, etc.

Alvast bedankt voor je deelname!

Topics

Kennisbank Kunst en Cultuur
Angela Verdurmen

Contact

Angela Verdurmen

Bij Cultuur Oost zet ik me in voor participatie en talentontwikkeling.

Stel een vraag