Waarde van cultuur Gelderland

In Gelderland wordt dit jaar voor het eerst het onderzoek Waarde van cultuur uitgevoerd. Deze monitor laat op basis van feiten en cijfers zien hoe het er voor staat met cultuur in Gelderland. Het biedt actuele sturingsinformatie voor beleidsmakers en inzichten voor professionals in de cultuursector.

Schermafbeelding 2022-07-18 om 10.30.36

Wat is de Waarde van cultuur

De Waarde van cultuur is een onderzoek dat inzicht geeft in de artistieke waarde in Gelderland (het cultureel kapitaal), de relatie tot het sociaal-maatschappelijke (sociaal kapitaal) en het economische domein (economisch kapitaal). Het geeft de toestand van het moment weer en geeft uiteindelijk inzicht in de veranderingen in de culturele sector over tijd. Het onderzoek stelt ons in staat om Gelderland te vergelijken met landelijke cijfers en met andere provincies die meedoen met het onderzoek. Ook biedt het inzichten binnen Gelderland op regionaal niveau. 

De kracht van het onderzoek zit hem in de herhaling, want juist daardoor worden trends en ontwikkelingen zichtbaar. Dit overzicht toont de drie onderdelen binnen deze monitor.

cultureel-sociaal-economisch-kapitaal

Binnen de Waarde van cultuur worden vijf verschillende onderzoeken uitgevoerd: 

  1. Culturele Benchmark- Gelderland ten opzichte van andere provincies: Landelijke, openbare databronnen gewogen naar bevolkingsaantallen 
  2. Inzoomen op Gelderland: Analyse van microdata van CBS 
  3. Culturele Atlas: Registraties van professionele instellingen via gemeenten 
  4. Cultuurlocaties online – inzicht in gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde cultuurlocaties in de gemeenten: Big data analyse 
  5. Cultuurpeiling: online vragenlijstonderzoek onder inwoners van Gelderland. 

De gemeenten die nauw betrokken zijn bij het onderzoek zijn Apeldoorn, Arnhem, Doetinchem, Ede, Harderwijk, Nijmegen, Tiel en Zutphen en zij leveren input voor drie onderzoeksonderdelen als dataleverancier en als beoordelaar. 

Frequentie 

Het onderzoek wordt tweejaarlijks uitgevoerd. De eerste Waarde van cultuur Gelderland wordt in november 2022 opgeleverd. 

Voor wie is het onderzoek 

Het onderzoek verschaft relevante informatie voor de (in)richting van het cultuurbeleid, zowel van overheden als van culturele- en kunstonderwijsinstellingen en (belangen)organisaties in de sector.  

Organisatie 

In Noord-Brabant wordt een vergelijkbare monitor al enige jaren uitgevoerd in opdracht van BrabantStad. Kunstloc Brabant is nauw betrokken bij het onderzoek als projectleider. Meer informatie over het Brabantse onderzoek vind je hier. Er is dan ook al veel ervaring met deze onderzoeksopzet.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Pyrrhula Research Consultants, Het PON & Telos en de Boekmanstichting. Provincie Gelderland en Cultuur Oost zijn opdrachtgever voor dit onderzoek.
 

Voor de projectcoördinatie en uitvoering is er een werkgroep. De werkgroep bestaat uit projectleiders en onderzoekers van Pyrrhula Research Consultants, Het PON & Telos, de Boekmanstichting en Cultuur Oost.  

De klankbordgroep heeft als doel om inhoudelijk en kritisch mee te kijken met de bevindingen en resultaten en de onderzoekers van (inhoudelijke) feedback te voorzien. Herkennen zij de bevindingen in hun dagelijkse praktijk en kunnen zij de bevindingen verklaren?
Leden van de klankbordgroep zijn Edwin van Meerkerk, universitair hoofddocent en onderwijsdirecteur aan de Radboud Universiteit, Jenneke Harings, Studieleider Kunst & Economie bij de HKU en Saly Ndoye, hoofd interactie & inclusie bij Toneelgroep Oostpool. 

Verder is er een opdrachtgeversoverleg van de onderzoekers met Edwin Küpers, adviseur Cultuur bij provincie Gelderland en Sarah Heijse, directeur-bestuurder van Cultuur Oost.  

Waarde van cultuur in Noord-Brabant

Lees meer over dit onderzoek in een interview met beleidsmedewerkers Diana Reesink (provincie) en Teun van Irsel (gemeente Tilburg). Zij zijn nauw betrokken bij de Waarde van cultuur in Noord-Brabant en vertellen over de toegevoegde waarde van de monitor.

Topics

Kennisbank