Kunst als hulp, preventie of verbindende factor
Een nieuwe identiteit
De Oploop #4 De Kracht van Kunst – programma en aanmelden
Samenwerking Euregio
Netwerken kunst, zorg en welzijn
Netwerk Cultuurpunten
Post-hbo Cultuurbegeleider
Regioprofielen voor cultuur
Netwerk Kunst en senioren
C-zicht: instrument voor cultuuronderwijs
Reisgezelschap kunst & maatschappelijke inclusie
Netwerk Vluchtelingen en kunst
CLOCK kwaliteitsmeting voor kunstenaars
Culturele interventies in de zorg
Cultuur- en erfgoedpacten
Coach Actief Assistent Dans
Interne Cultuurcoördinator
Advies Fondsenwerving
Financiering voor cultuur op school
Lokale Convenanten cultuur en onderwijs
Netwerk Cultuurprofielscholen
Talent on the Move
Donatie op Locatie
Voorronde Kunstbende Gelderland 22 april
Cultuureducatie met Kwaliteit
Beeldend kunstenaars in bedrijven: KUNSTwerkt
Trends & ontwikkelingen in cultuurbeleid van Gelderse gemeenten

KUNSTwerkt

KUNSTwerkt introduceert kunstenaars bij ruimtelijke, bedrijfsmatige en sociale vraagstukken.

Meer info

Cultuureducatie met Kwaliteit

Scholen, culturele aanbieders en gemeenten werken samen aan beter cultuuronderwijs op lokaal en regionaal niveau.

Meer info

CultuurCollege

CultuurCollege biedt praktijkgerichte bij- en nascholing voor professionals in de kunst, erfgoedsector en het cultuuronderwijs.

Meer info