De kracht van kunst in cultuurparticipatie #4 Wat is cultuur zonder zzp’ers?

De kracht van kunst in cultuurparticipatie laat inspirerende denkers en doeners uit het veld aan het woord over kansen en uitdagingen in de dagelijkse praktijk. In de kunst- en cultuursector wordt het overgrote deel van de banen vervuld door zzp’ers en dit percentage is de afgelopen jaren alleen maar gegroeid. In deze kracht van kunst sessie leer je hoe je als zzp’er kan aansluiten bij de actuele ontwikkelingen en financiële stromen binnen de culturele sector.

Kracht van kunst sessies5

In het programma komen de volgende vragen aan bod:

  • Welke kansen en mogelijke samenwerkingen liggen er op het gebied van cultuur als middel tot cultuurparticipatie? Welke competenties en kennis heb je daarvoor nodig?
  • Hoe kun  je jouw expertise en ervaring inzetten in het onderwijs? Wat wordt daar van je verwacht en hoe kun je de benodigde competenties ontwikkelen?
  • Fondsen en subsidies, óók voor zzp-ers. Hoe je praktisch en zonder hoofdpijn steun voor jouw project of jouw ontwikkeling kunt aanvragen.

Drie Specialisten

We hebben 3 specialisten uitgenodigd om een korte inleiding te geven op hun vakgebied:

MerelBakhuizen-DanielleBouwmeester-JessicaDeJaeger

Merel Bakhuizen, Daniëlle Bouwmeester en Jessica de Jaeger

Merel Bakhuizen
In 2018 is Merel Bakhuizen vanuit haar functie als ergotherapeut met het initiatief Muziek voor je Brein gestart. Met veel plezier enthousiasmeert ze volwassenen door heel Nederland om in groepslessen met een instrument te beginnen. Merel: “Het leren van nieuwe activiteiten maakt je gelukkiger en helpt mee aan een gezond brein.”

Danielle Bouwmeester
Met haar bedrijf Kunst in het Onderwijs maakt Danielle Bouwmeester zich sterk voor waar de naam voor staat: kunst brengen in het onderwijs. Zij gaat voor bevlogen kunsteducatie die gegeven wordt door vakdocenten, maar ook door leerkrachten. Danielle zal ingaan op de kansen die er voor zzp’ers liggen in het onderwijs en de cultuureducatie.

Jessica de Jaeger
Jessica begeleidt cultureel ondernemers op artistiek, zakelijk en persoonlijk vlak vanuit haar bedrijf Como No. Naast haar docentschap op ArtEZ adviseert Jessica verschillende organisaties en instellingen over subsidies en programmeert en adviseert ze voor diverse (film)festivals, theaters en gezelschappen.

Er is ruimte gereserveerd om ieders vragen te beantwoorden tijdens deze online bijeenkomst.

Lily van Engen

Contact

Lily van Engen

Samen met bestuurders, beleidsmakers en ondernemers zoek ik naar verbinding met de culturele sector om actuele uitdagingen aan te gaan.

Stel een vraag