Landelijke netwerkdag adviseurs cultuurparticipatie

Bijeenkomst voor lokale en provinciale adviseurs en coaches
Tweemaal per jaar organiseert het LKCA samen met een voorbereidingscommissie een landelijke netwerkdag voor lokale en provinciale adviseurs/ coaches/ ondersteuners van cultuurparticipatie. De verschillende werkterreinen/ doelgroepen en de ontwikkeling van de ondersteuningstaak staan centraal.
530342_462924207090349_833100050_n

Cultuur Oost werkt mee aan Sessie 4. Effectmeting:
Hoe laat je de maatschappelijke waarde zien van activiteiten?
Edwin van der Zalm (zelfstandig adviseur) en Angela Verdurmen (Cultuur Oost)

 

Hoe maak je inzichtelijk wat de waarde is van culturele activiteiten of van jouw inzet als ondersteuner?

Financiers van publieke diensten willen graag inzicht in de maatschappelijke opbrengsten van de organisaties en activiteiten die zij bekostigen. Publieke dienstverleners moeten die opbrengsten daarom zichtbaar maken. Dat vraagt om effectmeting en -rapportage. In de bibliotheeksector is hiervoor een methode ontwikkeld waarmee je op een simpele en goedkope manier effecten kunt meten. De methode is voor alle publieke sectoren bruikbaar. In deze workshop word je bekend gemaakt met de belangrijkste begrippen van de methode voor effectmeting en doe je wat eerste ervaring op met de toepassing ervan op een casus uit de cultuurparticipatiesector.

Angela Verdurmen

Contact

Angela Verdurmen

Bij Cultuur Oost zet ik me in voor participatie en talentontwikkeling.

Stel een vraag