CMK Gelderland: Cultuureducatie met Kwaliteit

Goed cultuuronderwijs: Gelderland gaat ervoor!

Scholen, culturele aanbieders en gemeenten werken samen aan beter cultuuronderwijs op lokaal en regionaal niveau. Het Gelderse programma Cultuureducatie met Kwaliteit is opgebouwd vanuit de dagelijkse praktijk. Vanuit de klas dus, want daar gebeurt het.
Met de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) streeft de overheid naar een kwaliteitsverbetering van cultuureducatie in het primair onderwijs. Dit programma, dat in 2013 begon, wordt tot en met de zomer van 2021 verdiept en verbreed en vanaf september 2021 opnieuw voor vier jaar voortgezet.

photo-stem.T4L-4aad-p2k75a97j95bgko05gduem45v7dq4wc00w94jv7q68

Visie en werkwijze Cultuur Oost

Het Gelderse programma Cultuureducatie met Kwaliteit is van onderaf -klantgericht- opgebouwd. Cultuur Oost gelooft van meet af aan dat scholen zelf het beste kunnen bepalen wat zij met cultuuronderwijs willen. Hoe zij het een plek in het lesprogramma geven en welke langetermijnambities zij willen realiseren. Het is de kunst een programma te ontwikkelen dat precies past bij de specifieke wensen van de school. De adviseurs van Cultuur Oost zijn dan ook bondgenoten in dit proces. Kunst, erfgoed, nieuwe media en vakken als taal en natuur worden met elkaar verbonden. Het werken met culturele competenties is daarvoor een mooie ingang. De lokale centra voor de kunsten en de coördinatiepunten cultuureducatie hebben hierin vanzelfsprekend een rol.

LAB’s 

In vier leernetwerken – de LAB’s – wordt nieuwe kennis ontwikkeld. Samen met partners doen we onderzoek naar aspecten die cultuuronderwijs kunnen verbeteren. De docentenopleidingen van ArtEZ, HAN /Pabo en Iselinge Pabo, Introdans, Kröller-Müller Museum en Kwatta, basisscholen, zelfstandige kunstenaars, vakleerkrachten en onderzoekers doen mee. Elk LAB heeft een adviseur van Cultuur Oost als moderator.

Centraal staan de vragen: Wat hebben leerkrachten en kunstvakdocenten in de toekomst nodig om goed cultuuronderwijs te verzorgen? En hoe kunnen zij het beste samenwerken? Wat vraagt dit aan competentiegericht werken, procesgerichte aanpak en leren reflecteren? Wat zijn de voorwaarden voor duurzame verankering van cultuur in het onderwijs?

De LAB’s kennen een open opzet waarbij alle deelnemers – volstrekt gelijkwaardig aan elkaar – de onderzoeksvraag met experiment verkennen. Het proces van het onderzoek bepaalt de uitkomst.

Er zijn 4 LAB’s: De kracht van Dans, Muziekrevolutie, Kunst & Techniek en Verwondering.

Topics

Advies Netwerken Onderwijs
Francien Simons

Contact

Francien Simons

Kunst en cultuur verrijken de kijk op het leven. Dat gun ik iedereen, en daarom zet ik me er zo graag voor in.

Stel een vraag