Versterken van de samen- leving

Maatschappelijke onderwerpen als eenzaamheid, laaggeletterdheid, immigratie en arbeidsparticipatie vragen om een frisse aanpak en nieuwe initiatieven. De innovatieve kracht van kunst en cultuur is een van de antwoorden op onze maatschappelijke opgaven. Samen versterken we Gelderland door kunst en cultuur.

versterken door kunst & cultuur

pexels-photo-450059

Samen versterken we Gelderland

Er wordt steeds meer gezien dat kunst en cultuur een relevante bijdrage kunnen leveren aan maatschappelijke opgaven, zo blijkt ook uit onderzoek. Gemeenten hebben hierin, o.a. vanuit hun wettelijke taak, een sleutelrol. Wij begeleiden gemeente bij het oplossen van maatschappelijke opgaven.

QxJK6UeV9O3Pi4fC
cultuurcollege_unloadtoupload

Culturele interventies in zorg en welzijn

In zorg en welzijn wordt gezocht naar initiatieven die de kwaliteit van zorg vergroten. Ook de centra voor de kunsten begeven zich actief op dit terrein en worden daar door hun gemeenten actiever op bevraagd. Cultuur Oost deelt best practices en jaagt nieuwe projecten aan, door samenwerking en eigenaarschap bij de uitvoerenden te ondersteunen.

Achtergrond verhalen

foto4

Kunst als hulp, preventie of verbindende factor

Cultuur Oost organiseerde een ochtend over ‘Partnerschappen in het sociale domein’.

Lees verhaal

Meer weten?

Neem contact op met een van onze adviseurs, wij helpen u graag.