Versterken door kunst en cultuur

Maatschappelijke onderwerpen als eenzaamheid, laaggeletterdheid, immigratie en arbeidsparticipatie vragen om een frisse aanpak en nieuwe initiatieven. De innovatieve kracht van kunst en cultuur is een van de antwoorden op onze maatschappelijke opgaven.
berkelzomp muldershuis eibergen2

Advies bij cultuurbeleid

Cultuur Oost helpt de provincie bij het ontwikkelen en uitvoeren van cultuurbeleid. Zo draagt cultuurbeleid bij aan het woon-, leef- en werkklimaat van Gelderland. Cultuur Oost inspireert en adviseert ook gemeenten bij het realiseren van cultuurbeleid, zodat het beoefenen en beleven van cultuur voor alle Gelderse inwoners en bezoekers bereikbaar is.

Lees verder

Illustratie03b-lab-web

Culturele interventies in de zorg

In zorg en welzijn wordt gezocht naar initiatieven die de kwaliteit van zorg vergroten. Ook de centra voor de kunsten begeven zich actief op dit terrein en worden daar door hun gemeenten actiever op bevraagd. Cultuur Oost deelt best practices en jaagt nieuwe projecten aan, door samenwerking en eigenaarschap bij de uitvoerenden te ondersteunen.

Lees meer

Appel2019

KUNSTwerkt

Steeds meer ondernemers, organisaties en overheden zoeken nieuwe wegen om te innoveren of zich te profileren. Kunstenaars kunnen daarbij een rol van betekenis spelen. Met KUNSTwerkt brengt Cultuur Oost kunstenaars en bedrijven bij elkaar om samen tot innovatieve ideeën en uitvoerbare producten of projecten te komen. Dit doen we onder andere voor het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek.

Bekijk onze projecten

Nijkerk convenant

Convenant Cultuur & Onderwijs

Cultuuronderwijs is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van scholen, culturele instellingen en overheden. Met een lokaal Convenant Cultuur & Onderwijs maken alle betrokken spelers samen concrete afspraken over tijd, ruimte en middelen.

Lees meer

taNDemcamp20, ©Stefanie Fehren

Samenwerking in de Euregio: taNDem

taNDem is een grensoverschrijdend kunst- en cultuurproject in de Euregio. Het project loopt van 2018 tot 2021. Zoals de naam taNDem al doet vermoeden, heeft het project als doel om Nederlandse en Duitse kunstenaars en cultuurmakers in tandems bijeen te brengen.

Lees verder

De innovatieve kracht van kunst en cultuur helpt anders kijken naar maatschappelijke vraagstukken

Meer weten?

Neem contact op met een van onze adviseurs, wij helpen je graag verder.